05-11-17

DE LUTHERROOS

STUKJES UIT EEN DUITSE BIJBELSTUDIE
(vrij vertaald)

De Lutherroos is een zegel, die Martin Luther uitgedacht heeft en als zijn theologisch kenteken alzo verpersoonlijkt. In het jaar 1517 vindt men de zegel voor de eerste maal op een brief, die Luther aan de rechtsgeleerde Christoph Scheurl verzond. In een beroemd geworden brief van 8.juli 1530 aan de raadsheer Lazarus Spengler beschrijft Martin Luther de totstandkoming van zijn zegel.

ZWART: In het midden staat het kruis. Daar werd Jezus, de onschuldige zoon van God veroordeeld. Hij verdroeg dit voor onze zonden. En zo verloste hij de mensheid.  Wij kunnen onszelf niet verlossen, dat kan alleen HIJ.

ROOD:
Het rode hart omringt het kruis. Als u in uw hart gelooft, dat Jezus voor u gestorven is, en dat God Hem uit de doden heeft opgewekt, zal u worden gered.

WIT: Het rode hart wordt dan weer door een witte roos omsloten. Zij zal u daaraan herinneren dat God de mensheid van alle zonden reinigt en ze vrede, vreugde en troost wil schenken.

GROEN: De groene bloemblaadjes spreken ervan, in geloof te groeien. Het gaat erom dat wij meer op De Zoon gaan gelijken. Dat gebeurt, wanneer we tot Hem bidden, acht slagen op het Levende Woord en doen, wat de Heer van ons wil.

HEMELSBLAUW: De witte roos staat in een hemelsblauw veld. Dit wil ons zeggen, dat het geloof aan de gekruisigde en opgestane Heer het begin van de Eeuwige Heerlijkheid is.

GOUD: Dit alles wordt door een gouden ring omcirkeld. De eeuwigheid heeft geen einde. Voor degenen, die Jezus Christus aanvaarden als
Ver-los-ser, worden nood, leed en boze machten overwonnen. Zijn ze al overwonnen, aan het kruis. De nieuwe aarde zal een feest van eeuwige vreugde zijn. Men zal de Verlosser verheerlijken en aanbidden.

Nota: men kan de Lutherroos googlen om ze beter te zien.  

12:31 Gepost in Blog, Boeken, gedachten | Permalink |