05-11-17

DE LUTHERROOS

STUKJES UIT EEN DUITSE BIJBELSTUDIE
(vrij vertaald)

De Lutherroos is een zegel, die Martin Luther uitgedacht heeft en als zijn theologisch kenteken alzo verpersoonlijkt. In het jaar 1517 vindt men de zegel voor de eerste maal op een brief, die Luther aan de rechtsgeleerde Christoph Scheurl verzond. In een beroemd geworden brief van 8.juli 1530 aan de raadsheer Lazarus Spengler beschrijft Martin Luther de totstandkoming van zijn zegel.

ZWART: In het midden staat het kruis. Daar werd Jezus, de onschuldige zoon van God veroordeeld. Hij verdroeg dit voor onze zonden. En zo verloste hij de mensheid.  Wij kunnen onszelf niet verlossen, dat kan alleen HIJ.

ROOD:
Het rode hart omringt het kruis. Als u in uw hart gelooft, dat Jezus voor u gestorven is, en dat God Hem uit de doden heeft opgewekt, zal u worden gered.

WIT: Het rode hart wordt dan weer door een witte roos omsloten. Zij zal u daaraan herinneren dat God de mensheid van alle zonden reinigt en ze vrede, vreugde en troost wil schenken.

GROEN: De groene bloemblaadjes spreken ervan, in geloof te groeien. Het gaat erom dat wij meer op De Zoon gaan gelijken. Dat gebeurt, wanneer we tot Hem bidden, acht slagen op het Levende Woord en doen, wat de Heer van ons wil.

HEMELSBLAUW: De witte roos staat in een hemelsblauw veld. Dit wil ons zeggen, dat het geloof aan de gekruisigde en opgestane Heer het begin van de Eeuwige Heerlijkheid is.

GOUD: Dit alles wordt door een gouden ring omcirkeld. De eeuwigheid heeft geen einde. Voor degenen, die Jezus Christus aanvaarden als
Ver-los-ser, worden nood, leed en boze machten overwonnen. Zijn ze al overwonnen, aan het kruis. De nieuwe aarde zal een feest van eeuwige vreugde zijn. Men zal de Verlosser verheerlijken en aanbidden.

Nota: men kan de Lutherroos googlen om ze beter te zien.  

12:31 Gepost in Blog, Boeken, gedachten | Permalink |

01-11-17

DOODSTIL

Slenterend,
tussen grafstenen van
lang geleden, schouwt
een sterk vergeelde foto,
in het woekerende heden
ons ietwat benauwd aan.

Voor we verdergaan,
snoeien we wat klimop.
We zien geen datum
meer staan, enkel
een piepklein raam, dat
nu meer is opengegaan.

Het toont een gezicht met
wijze ogen, toekomstgericht.
Geen cijfers, zelfs geen naam.
Zwijgzaam, doodstil, wil het
me een gedicht aanpraten.
En ik kan het niet laten.

©De Kimpe Marleen
1 November 2017

21:25 Gepost in Blog, gedachten | Permalink |

31-10-17

BOMENVERDRIET

Oude reuzen tegen de vlakte

de gedachten van onze voorzaten

fluisterden er heimelijk in

wijl ze met de wind mee

luisterden naar het getij van

een eeuwenoude bomenzee

vluchten ze na een bitter afscheid

schielijk naar de eeuwigheid.


©De Kimpe Marleen
21 oktober 2017

22:26 Gepost in Blog, gedachten | Permalink |

29-10-17

GEBRANDMERKT

Geleefd geliefd

dan weg voorgoed

een roze wolkenstoet

gelijk aan het hemelrijk

uit het niets verschenen

als sneeuw voor de zon

weer verdwenen maar ons

alleen liet met onuitwisbare

pennenstreken van verdriet.


©De Kimpe Marleen
29 oktober 2017 
nota:
 mijn voorlaatste gedichtje staat op https://dichtselsvelvetonderweg.blogspot.com
 i v m moeilijkheden met het inloggen.

21:26 Gepost in Blog, gedachten | Permalink |

01-10-17

DE GOUDSBLOEM

Veel kleine zonnen in
het oranje en in het geel,
herbronnen aldaar.

Willen volstrekt nog niet
slapen gaan en staan
nog eens een keer op.

Maar ze komen pas
tot inkeer, in de herfst van
hun vergulde leven.

©De Kimpe Marleen
1 oktober 2017 

12:07 Gepost in Boeken, gedachten | Permalink |

20-09-17

ZONDER DOORNEN

 Al onder de bloedmaan
zie ik een roosje staan bloeien
buiten de tijd

het vertoont de hartenklop
van eeuwig leven
niet ten dode opgeschreven

wil het blijven groeien
voor altijd tot in
de wonderlijke eeuwigheid.

©De Kimpe Marleen
20 september 2017 

11:45 Gepost in Blog, gedachten | Permalink |

18-09-17

REYNAERT DE VOS

Toen onze ogen elkaar ontmoetten,
kwam de aloude sage, waar we beiden
over hadden geschreven weer tot leven.

Het was, of de hoofdpersonage uit
het verleden stapte en ergens tussen ons
zweefde, in een wereld van glas.

Weliswaar ongrijpbaar, maar toch
een zo heldere en klare legende, wat me
deed denken aan een zonnewende.

©De kimpe Marleen
18 september 2017 

11:33 Gepost in Blog, gedachten | Permalink |

11-09-17

TIJL EN NELE

Het is aan de winden te horen.
39 jaar geleden, werd je geboren.
Toen ook storm op zee, jou bracht
de machtigste barenswee mee.
Met alles erop en eraan, we gaven je
de mooie naam Nele.

©De Kimpe Marleen
11 september 2017

Tijltje hebben we af moeten geven
aan een “ander leven":

KELKJE TOE
Een zachtroze nimfje, voor
te ademen veel te moe.
Oogjes gesloten, kelkje toe.
Zelfs mijn hartslag kon het
niet meer wekken, om
het leven te ontdekken.

©De Kimpe Marleen
15 maart 2010
1001 gedichten.nl .

13:37 Gepost in Blog, gedachten | Permalink |

05-09-17

26 SEPTEMBER 2017

En dan waait het
dikke gesloten boek
van de asterstruik open
gaan uiteindelijk er
lila randjes uitlopen
om het herfstboek
samen te binden tot
één paars geheel en
 ze zijn zo met veel

heeft de asterstruik
voor de laatste keer
gebloeid als er op
26 september wordt
gesnoeid wanneer
de zon en de maan
elkaar ontmoeten
gaan ze schrijlings
elkander groeten of?

©De Kimpe Marleen
5 september 2017

14:25 Gepost in Blog, gedachten | Permalink |

31-08-17

DE GRAANZOLDER

Deponeer de ladder naar
de graanzolder van het hart

niet te ver uit het zicht voor als

het licht uitgaat en je onvermoed
in de onkruidkelder belandt met

van dat drijfzand onder je voeten

in een bijzondere hoek heb je vast
her en der mooie dingen opgeslagen

die mee lasten dragen omdat ze

 erbovenuit springen en zingen in
het verborgen dagboek van weleer.

De Kimpe Marleen
31 augustus 2017

16:48 Gepost in Blog, gedachten | Permalink |

24-08-17

DE WATERDRAGERS

Kom mee zonsondergangen

wanneer er waterdragers
de hemel behangen met

een vat uit de Rode Zee

oevers smeulen dicht
omarmen het oranje licht

veranderen in een gedicht

openen een beschilderd pad
in hoge verheven bergen voor

mensen als kleine dwergen.

©De Kimpe Marleen
24 augustus 2017 

22:35 Gepost in Blog, gedachten | Permalink |

19-08-17

KINDERGELUK

Braambessen plukken
emmertjes vol

het kind glimlacht

zweeft over de gracht
kleine kinderhanden

voelen netels branden

krabben tegen de jeuk
eenmaal volwassen

herinnert het enkel LEUK!

©De Kimpe Marleen
19 augustus 2017

16:23 Gepost in Blog, gedachten | Permalink |

08-08-17

STRAKS GAAN DE POPPETJES DANSEN

Geen zomer zo lang

of de maïspoppetjes

schudden heftig neen


met bange pruiken ruiken

ze vroege herfsttrilogie.


©De Kimpe Marleen
8 augustus 2017

19:49 Gepost in Blog, gedachten | Permalink |

01-08-17

DE OCHTENDTREIN

De echo van
een overvolle trein
beweegt het mistgordijn.

Met gedachten die moe
doch zonder schroom toch
trachten te ontsnappen uit
een onafgemaakte droom.

Ik sluit de ruiten en blaas
ze zacht naar buiten toe.
Merk hoe de velden lachen.

©De Kimpe Marleen
26 juni 2017 

13:15 Gepost in Blog, gedachten, Ontspanning | Permalink |

26-07-17

DIE ENE ROOS

Mijn hart

een tuintje met rozen.

 Meerdere al platgetrapt,

of gebroken.

 Maar er is één roos,

die krijgen ze niet.

 Ze wordt sterker en sterker,

sterker dan ikzelf ben.


©De Kimpe Marleen
11 juni 2009 - 2017

21:05 Gepost in Blog, gedachten | Permalink |

15-07-17

BLOEDROOD

De pittige kersenboom
lacht een beetje bang
de vroegrijpe zomer uit

bloost van opwinding
laat zijn warmbloedige
vruchten bengelen

gevederte snoept van
de lekkere oorringen met
 snaveltjesmaat wijl ze

het bloedrood bezingen
want na de gretige pluk
is het daarvoor te laat

dan komen de bomen
in de overgang wat men
goed hoort in het koor

van beluste vogelzang. 

©De Kimpe Marleen
15 juli 2017 

10:00 Gepost in Blog, gedachten, Muziek, Ontspanning | Permalink |

07-07-17

EEN DANKUWELLETJE

En dan is er opeens
een goed moment, dat
al de mindere overstemt.

Al duurt het maar even.

Dankbaar, ben je
weer klaar voor het lieve, 
gevaarlijke leven.

  ©De Kimpe Marleen
7 juli 2017

10:23 Gepost in Blog, gedachten | Permalink |

03-07-17

DE BRON

Ik sta met een zeemvel buiten.
Ontwaar het spiegelschrift van wolken, door
de pas gekuiste ruiten, tel de schaapjes
zonder herder en doe peinzend verder.

Waar zou de inspiratie blijven, als
de zon met haar schaduw, niet zou bestaan.

Ziel wees stil, de bron in me wil met
woelige baren, het NU beschrijven.
Wijl de schapenwolken me blijven
aanstaren varen mijn emoties voorbij …

©De Kimpe Marleen
3 juli 2017

12:21 Gepost in Blog, gedachten | Permalink |

30-06-17

ONZE HERE IS DE BESTE BOER

Zie ginds komt de stoomboot
van juli, puffend aan.
Laat ons hem pootjebadend
tegemoet gaan.

Met in onze hand
een droogboeket, want
het grondwater staat veel te laag.
Al wat bloeit, voelt hartzeer.

De kapitein van juli, verlangt
graag naar meer. Doet beroep op
de Grote Geneesheer en geeft
een rechtsomkeer aan het roer.

Onze Here is de beste boer.
(Guido Gezelle)

©De Kimpe Marleen
30 juni 2017 

11:03 Gepost in Blog, gedachten | Permalink |

25-06-17

HET ZAAD VAN GISTEREN

Als een zonnebloem,
boven de problemen uitstijgen.
Tegen beter weten in, STRALEN.

Leven en sterven, het heeft allemaal zin.

Zonnekinderen in de regen, niet
te verlegen om te glimlachen.
Zwijgen in de taal van de LIEFDE.

©De Kimpe Marleen
25 juni 2017

17:51 Gepost in Blog, gedachten | Permalink |

22-06-17

SCHADUWPLEKJE

Ziet, ze verschroeien

niet, maar ze groeien, ik ben

klein duimpje naast hen.


Sprookjes bestaan in een tijd

van komen, voor ze vergaan.


©De Kimpe Marleen
22 juni 2017
 

10:59 Gepost in Blog, gedachten | Permalink |

19-06-17

IMMANUEL

God met ons, psalmt de zomertuin.
Zonnebloemen met hun hoofdje schuin,
ontwaken en slaken een goudgele kreet.

Zodat iedereen weet, op 21 juni 2017,
is er weer een zomer begonnen.

Men waant zich in een kraamkliniek,
tussen die geurige mozaïek van kleuren.
 Het eerste geboortegeschrei, denkt men erbij.

De Kimpe Marleen
19 juni 2017 

10:27 Gepost in Blog, gedachten | Permalink |

17-06-17

ZIJN AQUAREL

Een briesje streelt het nekhaar
en houdt blijkbaar van elke snit.

Stoutmoedig speelt het ook, met
de dons op oud en jong gezicht.

Geen wolkje aan de blauwe lucht,
of toch eentje, kant en klaar voor

de pentekenaar, die er vanavond
fijntjes een rozerood lijntje omtrekt.

©De Kimpe Marleen
17 juni 2017

18:34 Gepost in Blog, gedachten | Permalink |

15-06-17

ZOMERTIJ

Halmen haasten zich

met zijn allen naar boven

hoog hoger hoogst

nog even dan haalt men

de oogst binnen

het tij dat

nu nog mag beginnen

op een dag 

… voorgoed voorbij.

©De Kimpe Marleen
15 juni 2017

09:19 Gepost in Blog, gedachten | Permalink |

13-06-17

MANTRA'S?

Haperend vroeg ze me:
zoveel Oosterse rituelen,
ze herhalen steeds weer.

Moet dat écht zo elke keer:
Ik ben met u, tot
het einde van de wereld.
Ik zal er zijn.
Blijkt dat niet genoeg, of
ma ra na tha:

Ik kom weldra.
Dacht erover na en
vond er nog meer.

©De Kimpe Marleen
13 juni 2017 

12:21 Gepost in Blog, gedachten, Ontspanning | Permalink |

11-06-17

DE TAND DES TIJDS

De witte kip, met de zieners van
een wijze vrouw, kijkt me zielstrouw na.

Ik ervaar, op deze ogen kan ik op aan.
Word gewaar dat deze oude schattebout,

eerlijk als goud, me meer wil plezieren dan ze kan.
Al ligt er elke dag geen omeletje meer in de pan.

Ze mag blijven zolang ze wil - weldra wordt het stil.

 ©De Kimpe Marleen
11 juni 2017

19:53 Gepost in Blog, gedachten | Permalink | Commentaren (0) |

09-06-17

OVER BERG EN DAL

Was ik
een bloem gelijk
zou berusten
in het aarderijk

maar ik ben
een mensenkind dat
hindernissen ondervindt
onderweg naar boven.

©De Kimpe Marleen
9 juni 2017

15:21 Gepost in Blog, gedachten | Permalink |

05-06-17

BEELDSPRAAK

Woord voor woord vliegen ze pinksterend uit.
Letters door een Vredesduif geschreven,
nestelen zich in kleur aan het firmament.

Geen mens kent de taal niemand kan ze lezen,
ogen mogen het beeldend verhaal uitpluizen.
Voor het hemeldak zich ook op een Pinksteren sluit.

Vanmorgen de smaak van, gans de wereld ligt in den bozen,
maar ook van:“Niet jij hebt Mij uitgekozen maar Ik u."
Dus vraag Ik u vrijblijvend, volg Mij …

©De Kimpe Marleen
5 juni 2017

11:07 Gepost in Blog, gedachten | Permalink |

01-06-17

MEI IS MEEDOGENLOOS VOORBIJ

Ja, het jaar glijdt zonder gena bergaf,
langsheen het sprankelend riviertje
 hoop.

Alleen door berg en dal, langsheen
de bruisende waterval van een
herinnering.

Juni fluistert zacht in het oor,
hoor hoe ik naar de toekomst
lach.

Ik speel cimbaal en tamboerijn, want
ik wil wonderlijk gelukkig
zijn.

  ©De Kimpe Marleen
1 juni 2017

11:17 Gepost in Blog, gedachten, Muziek, Ontspanning | Permalink |

29-05-17

DE GORDIJNENDANS

Ongevraagd waait meneer de wind binnen, klampt
zich iets te gewaagd vast, aan het gordijnen linnen.

In vlam gezet, walsen ze samen naar buiten, net
een hij en een zij, denken de openstaande ruiten.

Want als een deftige heer, legt hij zijn arm in
 de holte van haar rug, het zwierig gordijnkleed bolt.

 Gepassioneerd keren ze  terug en doen ze
het prinsheerlijk weer en nog en nog een keer!

©De Kimpe Marleen
29 mei 2017

14:36 Gepost in Blog, gedachten, Ontspanning | Permalink |